PAINTING / pintura

LATEST COLLECTION / KALEIDOSCOPE

SERIE MAS RECIENTE / Caleidoscopio

Family / Familia: Kaleidoscopes, Éidos, Mirrors, KALóS.

Style /Estilo: Abstract minimalism / Minimalismo abstracto.

Technique / Técnica: Mixed  media on canvas / Mixta sobre lienzo.

Formats / Formatos: 170 cm x 170 cm x 5 cm

  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon
  • w-flickr